Η αναφορά της 2ης Διεθνικής Συνάντησης καθηγητών στο Ούντινε της Ιταλίας.