Πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΑΤΟΣ 10:00 – 10:30
ΓΟΥΒΑΛΗ 11:00 – 11:30
ΓΙΑΝΝΑ 12:00 – 12:30
ΓΚΑΛΑΣ 10:00 – 10:30
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 11:00 – 11:30
ΚΑΤΙΡΤΖΗ 11:00 – 11:30
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 12:00 – 12:30
ΠΑΛΛΗ 10:00 – 10:30
ΠΕΤΡΙΤΣΗ 10:00 – 10:30
ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ 12:00 – 12:30
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ 11:00 – 11:30
ΞΕΝΟΣ 11:00 – 11:30
ΙΣΣΑΡΗ 10:00 – 10:30
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 09:00 – 09:30
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 09:00 – 09:30
ΟΥΛΗ 10:00 – 10:30
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥ 10:00 – 10:30
ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ 10:00 – 10:30
ΚΟΥΡΜΠΑΛΗ 10:00 – 10:30
ΤΣΟΝΤΖΟΡΑ 09:00 – 09:30
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ 10:00 – 10:30
ΓΕΡΕΝΤΕΣ 10:00 – 10:30
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 11:00 – 11:30
ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ 10:30 – 11:00
ΚΩΛΕΤΗ 12:00 – 12:30
ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ 10:00 – 10:30
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 11:00 – 11:30
ΜΑΝΩΛΗ 12:00 – 12:30
ΤΡΙΑΝΤΟΣ 11:00 – 11:30