Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Σήμερα το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

και την Πέμπτη 15/6/17 θα γίνει η επίδοση των ελέγχων