ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
email : 12gymper@sch.gr

Το σχολείο μας , παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, εξακολουθεί να λειτουργεί. Η Διεύθυνση και η υποστηρικτική ομάδα του σχολείου ανέλαβαν πρωτοβουλίες που αγκαλιάστηκαν από το σύνολο, σχεδόν, των εκπαιδευτικών μας. Εννοείται ότι  όταν κάτι ξεκινήσει απρογραμμάτιστα και κάτω από δραματικές συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα και χωρίς λάθη. Οι δομές του Υπουργείου δεν μπορούσαν στην αρχή να υποδεχτούν το πλήθος μαθητών και εκπαιδευτικών που έσπευσαν να εγγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ ή  sch.gr). Έγιναν όμως προσπάθειες και βελτιώθηκαν προς τα τέλη Μαρτίου. Τότε καταφέραμε να δημιουργήσουμε πλήθος μαθημάτων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόβλημα που αντιμετώπισαν άλλα σχολεία, που έπρεπε οι μαθητές να δημιουργήσουν λογαριασμούς στο sch.gr, εμείς δεν το είχαμε, επειδή εδώ και χρόνια οι μαθητές μας αποκτούν λογαριασμούς με πρωτοβουλία του κ. Πουλιάση και του σχολείου. Απλά, έπρεπε να ενημερωθούν οι γονείς, με συνεχείς οχλήσεις μας, να τους ενεργοποιήσουν. Εδώ να επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει συστηματοποιηθεί η επικοινωνία σχολείου-κηδεμόνων μέσω email και η συστηματική ενημέρωση της ιστοσελίδας μας (http://12gym-perist.att.sch.gr/wp/), ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα οι κηδεμόνες  για οτιδήποτε σημαντικό σε σχέση με το παιδί τους ή το σχολείο. Οι συνεχείς οχλήσεις μας, λοιπόν, έφεραν αποτέλεσμα ώστε στις αρχές Απριλίου να δικτυωθεί το σύνολο σχεδόν των μαθητών με τα μαθήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στα τέλη Μαρτίου απέκτησαν οι καθηγητές κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα Cisco, με την οποία συνεργάζεται το Υπουργείο, για να ενεργοποιήσουν και τάξεις σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το δεύτερο αυτό εγχείρημα είναι πολύ πιο απαιτητικό από το πρώτο και χρειάζεται ειδική εκπαίδευση των χειριστών για να μπορούν να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά. Αυτή την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προτίθεται να την αρχίσει το Υπουργείο, όπως ανακοινώθηκε, μετά το Πάσχα. Μερικοί όμως καθηγητές που με δική τους πρωτοβουλία είχαν σχετική εμπειρία και τον ανάλογο εξοπλισμό (με ατομικά  τους έξοδα) ξεκίνησαν ήδη τέτοια μαθήματα. Κάποιοι άλλοι, εξίσου έμπειροι στα θέματα αυτά, θεώρησαν ότι για την καλύτερη διεκπεραίωση του μαθήματός τους δεν προσφέρεται η σύγχρονη αλλά η ασύγχρονη εκπαίδευση και έτσι δεν προχώρησαν στην εφαρμογή της σύγχρονης. Και οι δύο μέθοδοι, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το «ζωντανό» μάθημα στην φυσική τάξη των μαθητών. Απλά αποτελούν ένα υποκατάστατο για να μην χάσουν οι μαθητές την επαφή με το σχολείο και τη διαδικασία μάθησης, για όσον καιρό επικρατούν οι αντίξοες συνθήκες που δεν επιτρέπουν την επιστροφή στο σχολείο.

 Το σχολείο μας, όπως ήδη αναφέραμε, ανταποκρίθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια στις νέες και πρωτόγνωρες συνθήκες και ήδη προσφέρει στους μαθητές του την εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με τις δύο μορφές της. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη του σχετικού εξοπλισμού στα σπίτια των μαθητών, που δεν επιτρέπει σε μερικούς να συμμετέχουν με ίσους όρους στο όλο εγχείρημα. Αυτό δυσκολεύει και τη δουλειά των  εκπαιδευτικών. Άλλωστε η γενική οδηγία του Υπουργείου αποβλέπει στην εμπέδωση της μέχρι τώρα διδαχθείσας ύλης, στην επαφή των μαθητών με τη διαδικασία της μάθησης και στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε συνθήκες εγκλεισμού. Επομένως είναι στην ευχέρεια του διδάσκοντος να επιλέξει τον προσφορότερο τρόπο προσέγγισης και επίτευξης των σκοπών αυτών. Δεν χρειάζονται επομένως άκαιρες και άσκοπες υποδείξεις εκ μέρους κάποιων και μεμψιμοιρίες. Το σχολείο μας και οι εκπαιδευτικοί μας κάνουν ό,τι μπορούν για να αντεπεξέλθουν στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες με επάρκεια, ώστε να ωφεληθεί με τον τρόπο αυτό το σύνολο των μαθητών μας και να ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας.