Υπόδειγμα δήλωσης για την μη παρουσία μαθητή στο σχολείο