Το σχολείο επαναλειτουργεί!

Μετά από ένα διάστημα αναγκαστικής διακοπής, λόγω της πανδημίας, το σχολείο μας ανοίγει ξανά για τους μαθητές του. Έχουν γίνει οι απαραίτητες διαρρυθμίσεις στις αίθουσες και έχουν παρθεί επιπλέον μέτρα καθαριότητας και υγιεινής των χώρων. Το κυλικείο του σχολείου δεν θα λειτουργήσει, επομένως οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους ό,τι τους είναι απαραίτητο. Όσον αφορά τα μαθήματα, θα γίνει χωρισμός των τμημάτων σε υποτμήματα όπως στην Τεχνολογία-Πληροφορική. Το ένα υποτμήμα θα παρακολουθεί μαθήματα Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή. Το άλλο υποτμήμα θα παρακολουθεί Τρίτη και Πέμπτη.
 Την Δευτέρα 18 Μαΐου θα έλθουν στο σχολείο οι μαθητές που ανήκουν στα υποτμήματα: Α1α, Α2α,Α3α,Α4α,Β1α,Β2α,Β3α,Γ1α,Γ2α,Γ3α,Γ4α
Την Τρίτη  19 Μαΐου θα έλθουν στο σχολείο οι μαθητές που ανήκουν στα υποτμήματα:
Α1β, Α2β,Α3β,Α4β,Β1β,Β2β,Β3β,Γ1β,Γ2β,Γ3β,Γ4β