ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Παρακαλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται να λάβει μέρος το παιδί τους στο πρόγραμμα Erasmus+, να μας ενημερώσουν άμεσα συμπληρώνοντας τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα