ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών της Γ΄τάξης να κατεβάσουν το έντυπο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ, από τον παρακάτω σύνδεσμο, να το συμπληρώσουν με τα στοιχεία που απαιτούνται και να το στείλουν μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου με email στο σχολείο: 12gymper@sch.gr. Η ημερομηνία αποστολής είναι δεσμευτική

https://drive.google.com/file/d/1CFYD_K0m_WVtVUMKqWrIY0P2I7ZDUKZH/view?usp=sharing