Οι δραστηριότητες του 1ου χρόνου υλοποίησης του προγράμματος