Θερινή λειτουργία σχολείου

Το σχολείο μας, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη 09:00-13:00.
Ειδικά, αντί της Τρίτης 15 Αυγούστου θα είναι ανοιχτό την Τετάρτη 16 Αυγούστου