Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1:     Ουλή Βασιλική

Α2:     Δρακοπούλου Μαρία

Α3:     Μανώλη Ελένη

Α4:     Βουρλή Γεωργία

Β1:     Καρατάσου Καλλιόπη

Β2:     Μαυροπούλη Λυδία

Β3:     Καραγιάννη Μαρία

Β4:     Πάλλη Ελένη

Γ1:     Πετρίτση Κυριακή

Γ2:     Μάζη Μαρία

Γ3:     Πουλιάσης Αντώνιος

Γ4:     Σπυράτος Στυλιανός