Ενημέρωση γονέων την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας
καλούν για ενημέρωση τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,
την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, 13:30-14:30