Παρουσίαση 2ης Διεθνικής συνάντησης Μάθησης, Διδασκαλίας, Κατάρτισης στην Ισπανία