Βαρκελώνη, 2009 – 2010

« Αρωμα Ελλάδας στην Ισπανία»
Α) Από την αρχαία ελληνική αποικία-πόλη με το όνομα ΕΜΠΟΡΙΟΝ ( σήμερα EMPURIES ) στον Ελ Γκρέκο.
Β) Τέχνη: από το Μπαρόκ στο Μοντερνισμό.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ουλή Βασιλική, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας
Συμμετοχή: Μαυροπούλη Λυδία, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας
Πουλιάσης Αντώνιος, καθηγητής Φυσικής

Continue reading »

Παρίσι, 2008 – 2009

«Μελετώντας την κοινωνία της Γαλλίας το 19ο αι. και τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες – Ιμπρεσιονισμός»
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ουλή Βασιλική, καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας
Συμμετοχή: Μαυροπούλη Λυδία, καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας
Πουλιάσης Αντώνιος, καθηγητής Φυσικής

Continue reading »