ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄,

Συνέχεια