Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

ΟΜΙΛΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ»

Ο όμιλός μας δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Συμμετείχαν μαθητές από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Οι συναντήσεις μας ήταν δίωρες και πραγματοποιούνταν κάθε Παρασκευή μετά τη λήξη των μαθημάτων στον χώρο του σχολείου....

Έκθεση αποτίμησης Εκπαιδευτικού Ομίλου “Σχολικό Διαδικτυακό Περιοδικό e- Εκφραση”

Αποτίμηση Σχολικής Μονάδας 21 – 22

 

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας 20 -21 και Προγραμματισμός για 21-22

Στη σελίδα αυτή θα δείτε την αποτίμηση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας για την τρέχουσα.

Spread the love