Ημέρες και ώρες ενημέρωσης κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς

Για να βρίσκετε τους διδάσκοντες και να ενημερώνεστε σχετικά με την πρόοδο των παιδιών σας,
οι καθηγητές του σχολείου θα είναι στη διάθεσή σας τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Spread the love