Κρατικό πτυχίο Πληροφορικής από το σχολείο μας

Στα πλαίσια του προγράμματος «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019», ξεκίνησαν στο σχολείο μας τα σχετικά μαθήματα στους μαθητές της Γ΄τάξης που το επέλεξαν. Στο τέλος της περιόδου οι μαθητές θα κληθούν να εξεταστούν για να αποκτήσουν το κρατικό πτυχίο Πληροφορικής.

Spread the love