ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του Κρατικού Πτυχίου Πληροφορικής

Ενημερώνουμε τους κηδεμόνες των μαθητών που παρακολουθούν το Πρόγραμμα για την απόκτηση Κρατικού Πτυχίου Πληροφορικής, ότι διακόπτονται, προς το παρόν, τα σχετικά μαθήματα λόγω παραίτησης της εκπαιδευτικού που είχε διοριστεί για την εφαρμογή του προγράμματος.

Spread the love