Υπεύθυνοι Τμημάτων σχ. έτος 2023-4

Α1:     Μάζη Μ.

Α2:     Ουλή Β.

Α3:     Δρακοπούλου Μ.

Α4:     Πάλλη Ε.

Β1:     Κιούσης Γ.

Β2:     Εριπαρέλη Ε.

Β3:     Πουλιάσης Α.

Β4:     Σπυράτος Σ.

Γ1:     Πασσά Ε.

Γ2:   Μαύρου Μ.

Γ3:     Μανώλη Ε.

Γ4:    Φράγκος Α.

Spread the love