Πρόγραμμα ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια

Όσοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας πρέπει να υπογράψουν τη σχετική υπεύθυνη Δήλωση που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας και στον παρακάτω σύνδεσμο:

Spread the love