ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας το Φύλλο Αξιολόγησης του τουριστικού πρακτορείου, με το οποίο πραγματοποιήσαμε την τετραήμερη εκδρομή στην Καστοριά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23595/03-12-2018/εγκύκλιο της Γ’ Δ/νσης Αθήνας
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Spread the love