ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  1. Την καθορισμένη ώρα έναρξης του μαθήματος ανοίγουμε τον φυλλομετρητή  (browser) μας στο laptop, tablet, smartphone, pc
  2. Πληκτρολογούμε ή επικολλούμε τον κωδικό που έχει σταλεί στο email σας για το μάθημα που έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε
  3. Ανοίγει η πλατφόρμα του cisco και στο παράθυρο επικοινωνίας επιλέγουμε Άνοιγμα Cisco Webex Meeting (εικόνα 1)

4. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Start Meeting (εικόνα 2)

5. Εισερχόμαστε στην πλατφόρμα του μαθήματος και περιμένουμε έγκριση. (εικόνα 3)

Spread the love