ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ

Από το ΥΠΠΑΙΘ εκδόθηκε επείγουσα εγκύκλιος στην οποία διευκρινίζεται ότι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία ΔΕΝ αφορά σε διανομή συσκευών στους μαθητές, για τα εφαρμοζόμενα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά πάγιο εξοπλισμό των σχολείων μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.
Επομένως το σχολείο μας ΔΕΝ καταγράφει αιτήματα κηδεμόνων για παροχή συσκευών. Αν προκύψει κάτι σχετικό θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα.
Δείτε τη σχετική εγκύκλιο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1mGjtJNfegdOnkah7O6wlP_B-e9UIyP0T/view?usp=sharing

Spread the love