Έντυπα απαραίτητα για την εγγραφή μαθητών στην Α΄τάξη

Όσοι γονείς μαθητών της Α΄τάξης δεν συμπλήρωσαν τα παρακάτω έντυπα μπορούν να τα κατεβάσουν από εδώ, να τα συμπληρώσουν και να τα προσκομίσουν στο σχολείο.

Spread the love