ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (WEBEX)

Στο έγγραφο που ακολουθεί παρέχονται οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος που συναντούν οι μαθητές μας στον ήχο κατά τη διάρκεια της Τηλεκπαίδευσης https://drive.google.com/file/d/1qlMNhPovgH9Orwwj4C-inKLthhZAefRi/view?usp=sharing

Spread the love