ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Οι κηδεμόνες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς, για την πρόοδο των παιδιών τους, μπορούν να δουν το σχετικό πρόγραμμα επικοινωνίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1f0C3Rpvz8C4kBlVz70EtIdskxTemICPq/view?usp=sharing

Όπου στο πρόγραμμα αναφέρεται το webex η σύνδεση θα γίνεται με τους συνδέσμους που χρησιμοποιούν οι μαθητές στην τηλεκπαίδευση.
Η επίδοση των ελέγχων προόδου θα γίνει με αποστολή στα mail των κηδεμόνων τη Δευτέρα 15/2/21

Spread the love