‘Ωρες μαθημάτων – διαλειμμάτων

1η ώρα     08:15 – 09:00

2η ώρα     09:05 – 09:50

3η ώρα     10:00 – 10:45

4η ώρα     10:55 – 11:40

5η ώρα     11:50 – 12:35

6η ώρα     12:45 – 13:25

7η ώρα     13:30 – 14:10

Spread the love