Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας 20 -21 και Προγραμματισμός για 21-22

Στη σελίδα αυτή θα δείτε την αποτίμηση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας για την τρέχουσα.

Αποτίμηση 2020 - 2021

Συλλογικός Προγραμματισμός 2021 - 2022

Spread the love