Πρόγραμμα Εξετάσεων – Ιούνιος 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΕ 1 – 6 – 22 8:00 – 11:00 Α ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΕ 1 – 6 – 22 8:00 – 12:00 Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΕ 1 – 6 – 22 12:00 – 14:00 Γ ΦΥΣΙΚΗ
ΠΕ 2 – 6 – 22 08:00 – 10:00 Α ΦΥΣΙΚΗ
ΠΕ 2 – 6 – 22 08:00 – 10:00 Β ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕ 2 – 6 – 22 10:00 – 13:00 Γ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡ 7 – 6 – 22 8:00 – 11:00 Α ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡ 7 – 6 – 22 8:00 – 11:00 Β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡ 7 – 6 – 22 10:00 – 14:00 Γ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΕ 9 – 6 – 22 08:00 – 10:00 Α ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕ 9 – 6 – 22 08:00 – 11:00 Β ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕ 9 – 6 – 22 11:00 – 13:00 Γ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΡ 14 – 6 – 22 08:00 – 10:00 Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΡ 14 – 6 – 22 08:00 – 10:00 Β ΦΥΣΙΚΗ
ΤΡ 14 – 6 – 22 10:00 – 13:00 Γ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΕ 15 – 6 – 22 08:00 – 12:00 Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΕ 15 – 6 – 22 08:00 – 10:00 Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕ 15 – 6 – 22 10:00 – 12:00 Γ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Spread the love