Ύλη για τις Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

ΤΑΞΗ Α΄

1Α . ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Α,Γ, Δ,Ε
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Α,Γ, Δ,Ε
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Α,Β,Γ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Α,Β,Γ, Δ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Α,Β, Γ, ΣΤ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Α,Β, Δ,ΣΤ

1Β   ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 1. Λαϊκό παραμύθι : Το πιο γλυκό ψωμί
 2. Λ. Τοστόι : Ο παππούς και το εγγονάκι
 3. Ν. Καζαντζάκης :  Η νέα παιδαγωγική
 4. Ειρήνη Μάρρα : Τα κόκκινα λουστρίνια
 5. ‘Αντον Τσεχωφ : Βάνκας
 6. Όσκαρ Ουάιλντ : Ο πιστός φίλος

2Α  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Α,Γ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Α,Β,Γ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Α,Β2,Γ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Β2,Γ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Α,Β2, Γ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Β2,Γ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Γ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Α,Β,Γ

 

2Β  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ : Εισαγωγή : παράγραφος 4

Ραψωδίες:

α 1-108, α 361-497

ε 165-251

ζ 139-259

π 185-336

 

 1. ΦΥΣΙΚΗ

Φύλλα εργασίας  1, 2, 3 ή σελίδες 1 ως  και 14

Φύλλα εργασίας  για εμβαδόν, όγκο και πυκνότητα

 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 1 ως 1.5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 1 ως 2.6
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  1 και 3.2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : 1, 5.2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 1 ως 7.6

ΜΕΡΟΣ Β΄:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 1 ως 1.13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 6

ΤΑΞΗ Β΄

1Α   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ : 2, 4, 5, 9, 11

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ: 2, 4,  5, 9, 11

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ : 2, 3, 4

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ : 5, 6, 8, 11

1Β  ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΙΛΙΑΔΑ)

Ραψωδίες :  Α, Ζ, Π

2  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 1. Α. Φρανκ, Από το ημερολόγιο της Άννας  Φρανκ
 2. Κλέφτικο, Του Βασίλη
 3. Α. Τσέχωφ, Ένας αριθμός
 4. Μ. Μπρέχτ, Για τον όρο «μετανάστες»
 5. Δ. Μίγγας, Η τρίπλα των ονείρων
 6. Γ. Μαγκλής, Γιατί
 7. Σ. Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού

 

3 ΦΥΣΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  1.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 3.1,3.2,3.3 (μόνο σύνθεση δυνάμεων) 3.4,  3.5, 3.6, 3.7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 4.1 , 4.2

4 ΧΗΜΕΙΑ

Κεφάλαιο 1: 1.2, 1.3

Κεφάλαιο 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9

ΤΑΞΗ Γ΄

1Α ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ: Ενότητες 2,4,8,9,11

Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Ομόρριζα της Ν.Ε. για τις ακόλουθες λέξεις από τα κείμενα:

τίθημι, ἡγοῡμαι, γίγνομαι, θνῄσκω, λείπω, μένω, ἴσταμαι, δρῶ, πῦρ, δύναμαι, λέγω, ῥέω, λαμβάνω, ἀποδιδράσκω, δοκεῖ, ἐρωτῶ, διανοοῦμαι, τάττω, ἰσχύω, φθείρομαι, δικάζομαι, τρέπομαι, ἒχω, κεῖμαι, ποιῶ, γιγνώσκω, κόπτομαι, πατήρ, ἐπίσταμαι.

Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Αναγνώριση συντακτικού ρόλου λέξεων των κειμένων: Υποκείμενο, Κατηγόρημα, Είδη Μετοχών, Ποιητικό Αίτιο, Παθητική Σύνταξη

Δ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΙΚΗ:

 • Παραθετικά Επιθέτων – Επιρρημάτων,
 • Αόριστος Β΄ Ενεργητικής και Μέσης Φωνής
 • Ευκτική Ενεργητικής και Μέσης Φωνής
 • Παθητικοί Χρόνοι
 • Κλίση των ουσιαστικών γυνή και παῖς

1Β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ- ΕΛΕΝΗ)

Α.

α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σελίδες 5-7

β) ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ: Σελίδες 142-144

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΣΤΙΧΟΙ: 1-191, 437- 575, 576-1219, 1286- 1315, 1397-1424

2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 2, 1.3, 1.4, 1.5 (εκτός από το ε), 1.6 (εκτός από το δ και στ), 1.8, 1.9, 1.10.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 1, 2.2, 2.5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 3

ΜΕΡΟΣ Β΄:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 1, 1.3, 1.5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 1, 2.2

3 ΦΥΣΙΚΗ

 • Παράγραφος 1, 2.2, 2.3, 2.5
 • Παράγραφος 6
 • Παράγραφος 1, 4.2, 4.3
 • Παράγραφος 1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

4 ΧΗΜΕΙΑ

 • 1η Ενότητα: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
 • 2η Ενότητα: 1.2, 1.3, 1,4 2.1, 2.2, 3.1

5 ΙΣΤΟΡΙΑ

  ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β
Ενότητα 5η: Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, σελ. 23-24 Πηγή 2
Ενότητα 7η: Η ίδρυση και η ανάπτυξη της Φιλικής Εταιρείας, σελ. 28 Πηγή 1
Ενότητα 9η: ολόκληρη Πηγή 3
Ενότητα 10η: ολόκληρη Πηγή 1
Ενότητα 17η ολόκληρη  
Ενότητα 18η ολόκληρη  
Ενότητα 19η ολόκληρη

Ορισμοί: Μεγάλη Ιδέα, αλύτρωτοι Έλληνες, αλυτρωτισμός

 
Ενότητα 20η ολόκληρη

– Ορισμός: Αρχή της Δεδηλωμένης.

 

– Σύγκριση Τρικούπη και Δηλιγιάννη.

– Σύγκριση συνταγμάτων 1844-1864.

 

Ενότητα 27η ολόκληρη Πηγή 1, Εικόνα 1 σελ.82
Ενότητα 28η ολόκληρη  
Ενότητα 29η ολόκληρη Πηγή 2, Ρόλος Βενιζέλου στην επιτυχία των Βαλκανικών πολέμων
Ενότητα 30η ολόκληρη  
Ενότητα 31η ολόκληρη Πηγές 1, 2, 3 (Τα αίτια)
Ενότητα 32η ολόκληρη

– Ορισμοί: Εθνικός Διχασμός, Βουλή των Λαζάρων

– Πηγές 1 και 2 (επιχειρήματα Βενιζέλου / Κωνσταντίνου

 

Ενότητα 34η Συνθήκη Νεϊγύ, Συνθήκη Σεβρών, σελ. 97-98

Τα εδάφη που κέρδισε η Ελλάδα

 
Ενότητα 38η ολόκληρη Πηγή 2
Ενότητα 39η Ελλάδα: Η δίκη των έξι, Η συνθήκη της Λοζάνης, σελ. 108-109  
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Η εξέλιξη των ελληνικών συνόρων – Το κίνημα στο Γουδί

 

 

Spread the love