Κοινωνική Λειτουργός και Ψυχολόγος

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας θα λειτουργήσει επιτροπή Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτική Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ), που θα απαρτίζεται από Kοινωνική λειτουργό και Ψυχολόγο. Στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, θα μπορούν μαθητές/-τριες και κηδεμόνες να συνεργάζονται για ζητήματα σχολικής ζωής και θέματα οικογένειας. Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη κατόπιν ραντεβού κατά τη διάρκεια διδακτικού ωραρίου.

Για να μπορούν οι μαθητές/-τριες να συμβουλεύονται την Κοινωνική λειτουργό και την Ψυχολόγο του σχολείου μας, θα πρέπει οι κηδεμόνες να το επιτρέψουν με μια υπεύθυνη δήλωση που μπορούν να κατεβάσουν από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

                                                                            Με εκτίμηση,
                                                                             Ο Διευθυντής

Υπεύθυνη Δήλωση

Τηλέφωνο: 210574890

Spread the love