ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΕΣΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 01/6/238:00 – 12:00ΓΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 01/6/238:00 – 10:00ΒΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 01/6/2310:00 – 13:00ΑΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/6/238:00 – 10:00ΓΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/6/238:00 – 12:00ΒΑΓΓΛΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/6/2310:00 – 13:00ΑΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/62308:00 – 10:00ΓΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/6238:00 – 10:00ΒΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/62310:00 – 12:00ΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13/6/238:00 – 11:00ΓΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ 13/6/238:00 – 11:00ΒΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ 13/6/2310:00 – 14:00ΑΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/238:00 – 11:00ΓΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/238:00 – 11:00ΒΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/2310:00 – 12:00ΑΦΥΣΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/6/238:00 – 10:00ΓΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/6/238:00 – 10:00ΒΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/6/2310:00 – 12:00ΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α’ ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β’ ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗ

Spread the love