Έναρξη νέου προγράμματος Erasmus+

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ERASMUS+

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το σχολείο μας μετά από την έγκριση της αίτησης που είχε υποβάλει, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ 210 (Small Scale Projects) με τίτλο «Water is life, treat it right» (Το νερό είναι ζωή, ας το διαχειριστούμε σωστά) και διάρκεια 2 ετών, 2023-2025. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, επίσης, σχολεία από τις εξής χώρες:

 • Friedrich-List-Gymnasium,(Reutlingen,Γερμανία)
 • LICEO CLASSICO FRANCESCO DE SANCTIS, (Σαλέρνο,Ιταλία)
 • Cukurova Bilim ve Sanat Merkezi (Cukurova Science and Art Centre) ,(Άδανα Τουρκία)

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες (έρευνα, βιωματικά εργαστήρια, επίσκεψη στο πεδίο) να ενημερωθούν για το πρόβλημα της σταδιακής έλλειψης πόσιμου νερού, να συνειδητοποιήσουν τις παραμέτρους που το συνοδεύουν, να πάρουν πρωτοβουλίες για την προστασία του, να αλλάξουν καθημερινές συνήθειες.
 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές τους θα συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα της αυξανόμενης λειψυδρίας και την αξία του νερού ως αγαθό, θα καλλιεργήσουν δεξιότητες, όπως συνεργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, κριτική σκέψη, δεξιότητες επικοινωνίας και αυτοκριτικής.
 • Θα εξασκήσουν την Αγγλική γλώσσα.
 • Θα έρθουν σε επαφή με συνομήλικους μαθητές από άλλες χώρες της Ευρώπης.
 • Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής σε άλλες χώρες, διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και τρόπους διδασκαλίας, να κάνουν συγκρίσεις, να εκφράσουν τις αντιθέσεις τους, να συζητήσουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους με τους μαθητές άλλων χωρών, και μ’ αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί ένας διαπολιτισμικός σύνδεσμος μεταξύ των μαθητών σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ των σχολείων σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
 • Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στις χώρες όπου βρίσκονται τα σχολεία-εταίροι, θα επισκεφτούμε διάφορα αξιοθέατα και μνημεία πολιτισμού, γεγονός που θα διευρύνει τις γνώσεις και τους ορίζοντες των μαθητών μας.

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος

 • Στη διάρκεια των δύο σχολικών ετών που εξελίσσεται το Πρόγραμμα θα γίνουν τρεις κινητικότητες-ταξίδια και μία φιλοξενία. Συγκεκριμένα, το πρώτο ταξίδι θα γίνει στο Reutlingen της Γερμανίας, 23-27 Οκτωβρίου 2023. Το 2ο στο Σαλέρνο (Ιταλία), Μάρτιος 2024 και το 3ο στα Άδανα (Τουρκία), Οκτώβριος 2024.Τον Μάρτιο του 2025 το σχολείο μας θα φιλοξενήσει την 4η κινητικότητα.
 • Σε κάθε ταξίδι θα συμμετέχουν 5 από τους μαθητές που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και θα είναι διαφορετικοί σε κάθε ταξίδι.
 • Η συμμετοχή στα ταξίδια δεν είναι υποχρεωτική. Όσοι δε θέλουν να ταξιδέψουν μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις άλλες δραστηριότητες και να επικοινωνούν διαδικτυακά με τους μαθητές από τα άλλα σχολεία.
 • Οι μαθητές που θα ταξιδέψουν θα φιλοξενηθούν σε οικογένειες μαθητών του συνεργαζόμενου σχολείου.
 • Η επικοινωνία των μαθητών όλων των ομάδων θα συντελείται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του eTwinning αλλά και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η συμμετοχή στα ταξίδια είναι επιδοτούμενη από το πρόγραμμα Erasmus+.
 • Η ομάδα των μαθητών που θα εργαστούν για το πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τους 25-30 μαθητές. Θα συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων. Είναι προφανές ότι μόνο 15 από αυτούς θα μπορέσουν να ταξιδέψουν. Αν η διάθεση συμμετοχής υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση, αφού πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

 1. η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
 2. η διάθεση των μαθητών να αφιερώσουν προσωπικό χρόνο για τις προγραμματισμένες συναντήσεις της ομάδας, να είναι συνεπείς και να φέρουν σε πέρας τις εργασίες που θα αναλάβουν.
 3. Όσοι ταξιδέψουν θα πρέπει να φιλοξενήσουν έναν μαθητή, όταν η κινητικότητα θα γίνει στη χώρα μας.

Παρακαλούνται όσοι γονείς/κηδεμόνες ενδιαφέρονται να λάβει μέρος το παιδί τους σε αυτό το πρόγραμμα να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση που θα τους δώσουν τα παιδιά τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχολείο.

Η Διευθύντρια                                                                 Η Υπεύθυνη επικοινωνίας του Προγράμματος

Ευγενία Ρούτουλα                                                                    Κωνσταντίνα Κατιρτζή

Spread the love