Ένα φιλόξενο και χαρούμενο σχολείο…

Η έννοια της “Ψυχολογίας τοπίου”  και η μελέτη της επίδρασης του χρώματος στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί  αντικείµενο έρευνας και ανάλυσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σύγχρονοι παιδαγωγοί  και αρχιτέκτονες (Kevin Maxwell, Michael Bayldon Barber, C. W. Brubaker) υπογραμμίζουν ότι το  ευχάριστο  σχολικό περιβάλλον δεν είναι απλώς το πλαίσιο της εποικοδοµητικής µάθησης, αλλά βασικός της παράγοντας.  Τα χρώµατα του σχολικού περιβάλλοντος επηρεάζουν τη διάθεση, τη δημιουργικότητα, την πνευµατική διαύγεια, τη συγκέντρωση  και ανεβάζουν τα επίπεδα ενέργειας και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα  παιδιά δεν χρειάζονται μόνο ένα ασφαλές και καθαρό  περιβάλλον, για να αναπτυχθούν και να µάθουν. Δεν θέλουν να  περνούν τις πιο δημιουργικές  ώρες της ημέρας τους σε ένα ψυχρό και μουντό κτήριο,  που τους προκαλεί άγχος και  πλήξη. Χρειάζονται ένα φιλόξενο και πολύχρωμο σχολείο, για να κατανοήσουν ότι η αισθητική του χώρου μας είναι ένας τρόπος έκφρασης και να ακούσουν αυτό που μας λένε τα χρώματα σιωπηλά: “ο καθένας μας είναι διαφορετικός και ακέραιος. Όταν  όμως είμαστε όλοι μαζί, είμαστε πιο χαρούμενοι και δυνατοί”.

Spread the love