Ένα “ευχαριστώ” που μας συγκίνησε.

Μετά την πρωτοβουλία του σχολείου και την εθελοντική δράση των μαθητών και μαθητριών μας.

Spread the love