Ένα μάθημα Ιστορίας και συμπερίληψης …έξω από την τάξη

Την Τρίτη, 9/1 μαθητές και μαθήτριες της β΄ γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας,  συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ευσεβής και εικονομάχος… γίνεται;» του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη,  με εισηγήτρια την  Δρ. Βυζαντινολόγο, Ειρήνη Πάνου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιλέχθηκε ως ανακεφαλαιωτική δραστηριότητα, μετά τη διδασκαλία  του  3ου κεφαλαίου του μαθήματος της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας «Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων» και έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να εμβαθύνουν στο φαινόμενο της Εικονομαχίας, περιδιαβαίνοντας ιστορικές πηγές  για τη βασιλεία των εικονομάχων αυτοκρατόρων σε αντιδιαστολή με αρχαιολογικά δεδομένα,   ώστε αφενός να συλλάβουν την πραγματική διάσταση του φαινομένου, αφετέρου να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της ιστορικής επιστήμης.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της καλλιέργειας θετικού κλίματος στη σχολική τάξη, ομάδα μαθητών και μαθητριών συμμετείχε στο βιωματικό παιδαγωγικό πρόγραμμα «Δεν περισσεύει κανείς», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αποβλέπει στην καλλιέργεια της  θετικής και συμπεριληπτικής συμπεριφοράς τόσο μέσα στο σχολικό περιβάλλον, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών μέσω του παιχνιδιού.  Οι δραστηριότητες του προγράμματος αντλούνται από τη βιωματική εκπαίδευση,  από κλασικά παραδοσιακά παιχνίδια, την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και  εστιάζουν στην ευγενή άμιλλα και τη συνεργασία των παιδιών.   Μέσω του  προγράμματος οι μαθητές παίζοντας ως ομάδα επεξεργάστηκαν  βασικές αξίες της συνύπαρξης και της επικοινωνίας, ώστε να είναι πιο δημιουργικοί , αφήνοντας στην άκρη το άγχος του ανταγωνισμού και  της σχολικής επίδοσης. Αναστοχάστηκαν τη  σημασία του «να είμαι ο εαυτός μου», αναγνωρίζοντας και στον άλλο το ίδιο δικαίωμα, θέτοντας από κοινού τα όρια και τις κανόνες της δράσης μας.

 

Spread the love