Οι εργασίες των μαθητών στην Τεχνολογία

Οι ευφάνταστες εργασίες των μαθητών στην Τεχνολογία παραδίδονται αυτές τις ημέρες στον Υπεύθυνο καθηγητή κύριο Α. Φράγκο και  εκτίθενται προσωρινά στο στρογγυλό τραπέζι, δίνοντας την ευκαιρία  σε μαθητές και εκπαιδευτικούς όχι μόνο να θαυμάσουν τη δημιουργική σκέψη των παιδιών αλλά και να εκτιμήσουν την αξία του μαθήματος της Τεχνολογίας. Το μάθημα της Τεχνολογίας  προτρέπει τους μαθητές να ερευνήσουν, να σκεφτούν παραγωγικά, να αυτοσχεδιάσουν και  να κατασκευάσουν τα δικά τους  έργα  υλοποιώντας  την έννοια «μαθαίνω να μαθαίνω», μέσω μιας  βιωματικής διαδικασίας. Είναι ένα μάθημα καινοτόμο και αντισυμβατικό, στο οποίο,  με την κατάλληλη καθοδήγηση του διδάσκοντα, όλοι μπορούν να διακριθούν, αρκεί να το θέλουν… 

Spread the love