Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Yes Tour to schools”

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, οι μαθητές της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, παρακολούθησαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Yes Tour to schools”.
Το πρόγραμμα παρείχε πλήρη πληροφόρηση για τις σπουδές και τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στους τομείς της Ναυτιλίας και του Τουρισμού. Έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να προβληματιστούν για τις δεξιότητες, που συνδέονται με την άσκηση των ναυτικών επαγγελμάτων.Οι εισηγητές του προγράμματος  προσέφεραν,  με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ουσιαστική ενημέρωση για τις σπουδές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, που μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα εφόδια στην άσκηση των σχετικών επαγγελμάτων, όπως και όλων των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας οι μαθητές είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να διατυπώσουν τις απορίες τους, αλλά και να συνδέσουν το σχολείο και τη διαδικασία της μάθησης με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας.

 

Spread the love