ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2023-4

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2023-2024)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Ενότητα 1η: Γ1, Γ2 1. Το πιο γλυκό ψωμί (λαϊκό παραμύθι)
Ενότητα 2η: Γ 2. Τα φαντάσματα (Μαρία Ιορδανίδου)
Ενότητα 3η: όλη (εκτός από το Ε) 3. Η Νέα Παιδαγωγική (Νίκος Καζαντζάκης)
Ενότητα 4η: όλη (εκτός από το Ε) 4. Τα κόκκινα λουστρίνια (Ειρήνη Μάρρα)
Ενότητα 5η: όλη 5. Ο πιστός φίλος (Όσκαρ Ουάιλντ)
Ενότητα 6η: όλη 6. Ο φτωχός και τα γρόσια (λαϊκό παραμύθι)
Ενότητα 7η : όλη (εκτός από το Β) 7. Ο Βάνκας (Άντον Τσέχωφ)

 

 

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ)
Ενότητα 2η: Α, Β, Γ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ραψωδίες: α (στίχοι 1-497) // ε (στίχοι 1-251, 311-420) // π (στίχοι 1-336)

 

ΣΧΟΛΙΑ:

Όλα τα σχόλια στο κίτρινο πλαίσιο που αφορούν τους στίχους που είναι στην ύλη.

 

ΘΕΩΡΙΑ-ΕΝΝΟΙΕΣ:

1. Θεϊκός ανθρωπομορφισμός, σελ. 24

2. Τριτοπρόσωπη-πρωτοπρόσωπη αφήγηση, σελ. 24

3. Προοικονομία, σελ. 24

4. Τυπικά ομηρικά επίθετα, σελ. 24

5. Τυπικό φιλοξενίας, σελ. 28

6. Εικόνα – Σκηνή, σελ. 30

7. Τυπικές ομηρικές φράσεις, σελ. 37

8. Δραματική ειρωνεία, σελ. 38

9. Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας Οδύσσειας, σελ. 56

10. Μονόλογος ήρωα, σελ. 67

11. Ομηρική παρομοίωση, σελ. 67

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Αοιδοί – ραψωδοί, σελ. 10-11

Ενότητα 3η: Α, Β, Γ
Ενότητα 4η: Α, Β2, Γ
Ενότητα 5η: Β2, Γ
Ενότητα 6η: Α, Β2, Γ
Ενότητα 7η: Α, Β2, Γ
Ενότητα 8η: Γ1
Ενότητα 9η: Γ
Ενότητα 11η: Γ

 

 

 • ΙΣΤΟΡΙΑ  Α΄ ΤΑΞΗΣ
σελ. 23-25, 26-28, 29-32, 33-34, 40-41, 48-49, 52-53, 57-59, 60-62, 65-67, 69-70, 73-74, 75-77, 78, 83, 88, 100-101,

102-103, 111

 • ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Όλη η διδαχθείσα ύλη

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α΄ ΤΑΞΗΣ
  ΑΛΓΕΒΡΑ:
  Κεφ. 1 ο (ολόκληρο)
  Κεφ. 2 ο (ολόκληρο)
  Κεφ. 3 ο : μόνο 3.1 και 3.2
  Κεφ. 5 ο (ολόκληρο)
  Κεφ. 7 ο : από 7.1 έως και 7.6
  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ:
  Κεφ. 1 ο (ολόκληρο)
  Κεφ. 2 ο : μόνο 2.3 και 2.6
  Κεφ. 3 ο : μόνο 3.1 και 3.2

 

 • ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Από το βιβλίο
Σελίδες: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
(Δηλ. Φύλλο εργασίας 1Φύλλο εργασίας 2Φύλλο εργασίας 3)

Από το τετράδιο ή την η-τάξη (eclass.sch.gr)
Φύλλο εργασίας για το εμβαδόν
Φύλλο εργασίας για τον όγκο
Φύλλο εργασίας για την πυκνότητα

Αξιολόγηση Φυσικής Α ́ Γυμνασίου

Για την εξέταση του μαθήματος της Φυσικής ισχύουν τα εξής:

Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης, τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος, το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών, τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.

β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.

γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης, οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).

δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.

ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα, τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας, που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και  επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ).

Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
  ΠΑΡ. 1.2, 1.3      ΣΕΛ: 21-27
  2Ο ΚΕΦ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 2.1 2.4  ΣΕΛ: 38 (μισή), 39-40, 45, 48-51
  ΠΑΡ: 3.2, 3.4   ΣΕΛ: 60-61, 65-68
  4Ο ΚΕΦ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 4.2, 4.4   ΣΕΛ: 78, 80, 86-88

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2023-2024)

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ

I. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 13η Γ1α. Γ1.β. Απαρέμφατα και μετοχές ενεργητικής φωνής
Γ2 Σύνταξη απαρεμφάτου
ΕΝΟΤΗΤΑ 17η Γ1 Απαρέμφατα και μετοχές μέσης φωνής
Γ2.1. Το υποκείμενο του απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία- ετεροπροσωπία)
II. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η Γ1, Γ2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Β2, Γα (Υγρόληκτα), Γβ2 (Ουδέτερα ακατάληκτα)
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Α, Β2, Γ1, γ2
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η Α, Β2, Γ1
ΕΝΟΤΗΤΑ 6η Β2, Γ,
ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Α, Β2, Γ2, Γ3
ΕΝΟΤΗΤΑ 8η Γ2 Σύνταξη (Το άμεσο και έμμεσο αντικείμενο)
ΕΝΟΤΗΤΑ 9η Α
ΕΝΟΤΗΤΑ 11η Γ1 (Προστακτική ενεστώτα και αορίστου ενεργητικής φωνής)

 

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΙΛΙΑΔΑ) Β΄ ΤΑΞΗΣ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: σελ. 8-11
  ΡΑΨΩΔΙΑ Α: στ. 1-53, 54-306, 350-431α
  ΡΑΨΩΔΙΑ Γ: στ. 121-244
  ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ: στ. 369-529
  ΡΑΨΩΔΙΑ Π: στ. 684-867

 

 • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  Β΄ ΤΑΞΗΣ
  Α. Σελίδες

Σελ. 6 (μόνο: «Βυζάντιο ονομάζεται…από τους κόλπους του Ρωμαϊκού Κράτους»)
Σελ.7-9
Σελ.16-21
Σελ.29-30
Σελ.34-44
Σελ.48 (μόνο η α΄παράγραφος: «Είναι οι δυνατοί…στα μέσα του 11ου αιώνα»)
Σελ.50-51
Σελ.55-63
Σελ.65-68

Β.  Στην Εξεταστέα Ύλη συμπεριλαμβάνονται και οι ιστορικές πηγές του σχολικού βιβλίου:

Η οικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης
Κωδικοποίηση του Δικαίου
Γένεση των θεμάτων και επικράτηση της ελληνικής
Επιχειρήματα των εικονομάχων
Επιχειρήματα των εικονολατρών
Απόψεις Λέοντος Ε΄ για την εικονολατρία
Ο Λέων ο Φιλόσοφος και η Μαγναύρα
Η προσωπικότητα του Φωτίου
Απόψεις του Φωτίου για τη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
Η προσωπικότητα του Βασιλείου Β΄
Φύση του ρωσοβυζαντινού εμπορίου
Η κατάληψη της Χερσώνας και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
Νεαρά του Βασιλείου Β΄ (996)
Οφέλη από την ύπαρξη των μικροκαλλιεργητών (Νεαρά του 934)
Από το χρυσόβουλο του έτους 1082
Ο Αλέξιος Α΄ και η πρώτη σταυροφορία
Καθιέρωση του παιδομαζώματος

 

 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ Β, Γ, Δ,
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ Β2, Δ
3Η ΕΝΟΤΗΤΑ Α, Β1, Γ, Δ,Ε
4Η ΕΝΟΤΗΤΑ Α, Β2, Β3, Γ, Δ, Ε
5Η ΕΝΟΤΗΤΑ Α, Β1, Δ, Ε, ΣΤ
6Η ΕΝΟΤΗΤΑ Α ,Β, Δ, Ε

 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
 1. «Να ‘σαι καλά δάσκαλε», Γιώργος Ιωάννου, σελ. 32
 2. «Καλλιπάτειρα», Λορέντζος Μαβίλης, σελ. 156
 3. «Γιατί;», Γιάννης Μαγκλής, σελ. 170
 4. «Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού», Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ», σελ. 184
 5. «Θερμοπύλες», Κ. Π. Καβάφης, σελ. 192
 • ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σελίδες: 14-15-16-17-18

Κεφάλαιο 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Σελίδες: 43-44-45-46-47-48-49-50-51-(ΟΧΙ Δύναμη από τραχιά επιφάνεια – Ανάλυση Δύναμη) – 52-53-54-55-56-57-58-59

Κεφάλαιο 4: ΠΙΕΣΗ
Σελίδες: 65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79

Κεφάλαιο 5: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σελίδες: 88 – 89 – 90 -91 – 92

 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
  Από το βιβλίο της Α γυμνασίου
  ΠΑΡ: 5.4 ΣΕΛ: 103-107
  6Ο ΚΕΦ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 6.2, 6.4 ΣΕΛ: 114, 115-118, 123-128
  Από το βιβλίο της Β-Γ γυμνασίου
  ΠΑΡ: 1.2 ευκαρυωτικό και προκαρυωτικό κύτταρο ΣΕΛ: 21-24 (μισή)
  4.2 (ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΙΟΙ, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΠΡΩΤΟΖΩΑ), 4.3 ΣΕΛ: 81-82, 84-87
 • ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Όλη η διδαχθείσα ύλη

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
  ΑΛΓΕΒΡΑ:
  Κεφ. 1 ο : 1.1,1.2 και 1.4
  Κεφ. 2 ο (ολόκληρο)
  Κεφ. 3 ο (ολόκληρο)
  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ:
  Κεφ. 1 ο (ολόκληρο)
  Κεφ. 2 ο : από 2.1 έως και 2.4
  Κεφ. 3 ο : 3.1, 3.3 και 3.5

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (2023-2024)

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

 ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ -ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ενότητα 1η(Α)

Ενότητα 2 η (Α)

Ενότητα 4 η (Α)

Ενότητα 8 η (Α)

Ενότητα 11 η(Α )

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Ετυμολογικά με αφορμή τα γλωσσικά σχόλια των αντίστοιχων  κειμένων 1,2,4,8,11.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (Γ1 παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (Γ1 αόριστος β και Γ2 ουσιαστικά γυνή και παῖς)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8  (Γ1 παθητικοί χρόνοι –εκτός από τις αυτοπαθητικές αντωνυμίες-)

Ευκτική έγκλιση ενεργητικής και μέσης  φωνής (μεταφορά ύλης από το βιβλίο Β Γυμνασίου)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Σύνταξη Ρήματος (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο)

Είδη και Σύνταξη απαρεμφάτου(ειδικό ,τελικό, ταυτοπροσωπία, ετεροπροσωπία, απρόσωπη σύνταξη)

Είδη και σύνταξη μετοχών(επιθετική, επιρρηματική ,κατηγορηματική,συνημμένη,απόλυτη)

Ποιητικό Αίτιο και παθητική σύνταξη (Ενότητα 8 Γ2)

Σημειώνεται:

α) Ότι   η διδαχθείσα ύλη γραμματικής και συντακτικού όλων των τάξεων του Γυμνασίου θεωρείται ενιαία και εξετάζεται συνολικά.

β) ότι η συγκεκριμένη ύλη είναι η εξεταστέα και για τις εξετάσεις της  περιόδου  Σεπτεμβρίου  για όσους μαθητές δεν καταφέρουν να προαχθούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων  Ιουνίου και πρέπει να επανεξεταστούν .

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗ: ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: στ. 1-191

Α’ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: στ. 437-575

ΕΠΙΠΑΡΟΔΟΣ/Β’ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: στ. 576-730 και 942-1219

Γ’ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: στ. 1286-1424

ΕΞΟΔΟΣ/ ΕΞΟΔΙΟ ΑΣΜΑ: στ. 1779-1870

Λεξικό όρων της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας:  σελ. 142-144

 

 •  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Γ΄ΤΑΞΗΣ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α,Β,Β1,Β2,Β3,Δ,Ε

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α,Β,Β1,Β2,Β3,Β4, Γ,Δ,Ε

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α,Β,Β1,Β2,Β3,Γ,Γ1,Γ2,Δ,Ε

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α,Β,Β1,Β2,Β3,Β4,Γ,Δ,Ε

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α,Β,Β1,Β2,Γ,Δ,Ε

6η ΕΝΟΤΗΤΑ: Β,Β1,Β2.

 •  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
 1. Του γιοφυριού της Άρτας
 2. Βιτσέντζος Κορνάρος: Ερωτόκριτος
 3. Διονύσιος Σολωμός: Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
 4. Άντον Τσέχωφ: Ο Παχύς και ο Αδύνατος
 5. Κ.Π. Καβάφης: Φωνές
 6. Κ.Π. Καβάφης: Όσο μπορείς
 7. Πηνελόπη Δέλτα: Πρώτες ενθυμήσεις
 8. Νίκος Καββαδίας: Kuro Siwo
 • ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Κεφάλαιο 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Σελίδες: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-(ΟΧΙ 47-48-49-50-51)-52-53-54-55-56

Κεφάλαιο 3: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σελίδες: 79-80-81

Κεφάλαιο 4: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Σελίδες: 89-90-91-92

Κεφάλαιο 5: ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
Σελίδες: 98-99-100-101-102-(ΟΧΙ 103)-104-105-106-107-108

 

 •  ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β
Ενότητα 5η: Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, σελ. 23-24
Ενότητα 7η: Η ίδρυση και η ανάπτυξη της Φιλικής Εταιρείας, σελ. 28 Πηγή 1
Ενότητα 8η Μόνο την 1η παράγραφο (Η ευνοϊκή συγκυρία), σελ. 30
Ενότητα 9η: ολόκληρη Πηγή 3
Ενότητα 10η: ολόκληρη
Ενότητα 17η ολόκληρη
Ενότητα 18η ολόκληρη
Ενότητα 19η ολόκληρη

Ορισμοί: Μεγάλη Ιδέα, αλύτρωτοι Έλληνες, αλυτρωτισμός

Ενότητα 20η ολόκληρη

– Ορισμός: Αρχή της Δεδηλωμένης.

– Σύγκριση Τρικούπη και Δηλιγιάννη.

– Σύγκριση συνταγμάτων 1844-1864.

Ενότητα 27η ολόκληρη Πηγή 1, Εικόνα 1 σελ.82
Ενότητα 28η ολόκληρη
Ενότητα 29η ολόκληρη Πηγή 2, Ρόλος Βενιζέλου στην επιτυχία των Βαλκανικών πολέμων
Ενότητα 30η ολόκληρη
Ενότητα 31η ολόκληρη Πηγές 1, 2, 3 (Τα αίτια)
Ενότητα 32η ολόκληρη

– Ορισμοί: Εθνικός Διχασμός, Βουλή των Λαζάρων

Πηγή 1 (επιχειρήματα Βενιζέλου)
Ενότητα 34η Συνθήκη Νεϊγύ, Συνθήκη Σεβρών, σελ. 97-98

Τα εδάφη που κέρδισε η Ελλάδα

Ενότητα 38η ολόκληρη Πηγές 1 και 2
Ενότητα 39η Μέχρι και τη συνθήκη της Λοζάνης, σελ. 108-109 Πηγή 1
Ενότητα 44η Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Η εξέλιξη των ελληνικών συνόρων – Το κίνημα στο Γουδί

 

 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, 1.2 ΣΕΛ: 19-24 (μισή)
  ΠΑΡ: 2.2 ΣΕΛ: 43-46
  ΠΑΡ: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ΣΕΛ: 96-109
  ΠΑΡ: 7.1 ΣΕΛ: 132-134 (έως τα απολιθώματα)

 

 • ΑΓΓΛΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Όλη η διδαχθείσα ύλη

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1ο  Παράγραφοι:1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (εκτός ε) 1.6 (εκτός στ και δ ) 1.8, 1.9, 1.10

Κεφάλαιο 2ο Παράγραφοι: 2.1, 2.2, 2.5

Κεφάλαιο 3ο Παράγραφος: 3.3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ- ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο 1ο  Παράγραφοι:1.1, 1.2, 1.3,1.5 το Β

Κεφάλαιο 2ο Παράγραφοι:2.1, 2.2

Spread the love