Κατηγορία: Άλλες Δράσεις

Κρατικό πτυχίο Πληροφορικής από το σχολείο μας

Στα πλαίσια του προγράμματος «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019», ξεκίνησαν στο σχολείο μας τα σχετικά μαθήματα στους μαθητές της Γ΄τάξης...

Πείρ@μα 2016

  Το σχολείο μας ήταν ένα από τα πέντε σχολεία της Γ΄ Δ.Δ.Ε Αθήνας που επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Φιλοξενία του Ιδρύματος της Βουλής. Στο Πείρ@μα 2016 συμμετείχαν η Διευθύντρια του σχολείου,...