Κατηγορία: The ARTICS

Erasmus+

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο «Digital Update on the Arts and Creativity in Education». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, επίσης, σχολεία από:
Λετονία (Preili), Πορτογαλία (Porto), Ισπανία (Marchena), Φιλανδία (Utaj?rvi) και Ιταλία (Udine)