Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις 2022

Τον Ιούνιο ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη και οι απολυτήριες για…

Εργασία στο μάθημα των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2021 – 20022 με θέμα την Οπαδική…

To know us better

Το περιοδικό που διαβάζετε γράφτηκε εξ’ ολοκλήρου από μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου μας. Στόχος μας…