Επιστολή προς τους γονείς

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών της Γ΄τάξης να ενημερωθούν από την ακόλουθη επιστολή του Υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο εγγραφής στα Λύκεια